Wordle Squares Spelling Bee Quordle

Need Help?

Wordle Solver
see more games ▶

Gjett Game

Gjett er en norsk versjon av Wordle. I dette spillet er oppgaven din å gjette et ord på fem bokstaver med ikke mer enn seks forsøk. Alle ord skal være av norsk opprinnelse. Flisene blir grønne hvis den riktige bokstaven er på riktig sted, gul hvis den riktige bokstaven er på feil plass, og grå hvis den bokstaven ikke forekommer i ordet. Spill Gjett til alle brikkene er grønne og kom tilbake i morgen!

see more games ▶